<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alt du trenger å vite om å bli interimleder

← tilbake

Interimledelse er en type ledelse der en leder tildeles en midlertidig lederstilling i en organisasjon for å løse en bestemt oppgave eller løse et bestemt problem. Interimledere er erfarne ledere som bringer inn nytt perspektiv og løsninger til organisasjonen.

Å bli Interimleder
For å bli Interimleder må du ha solid erfaring som leder, samt en god forståelse av organisasjoner og bransjer. Som interimleder må man ha evnen til raskt få oversikt og sette seg inn i nye problemstillinger. Du må også ha evnen til å jobbe effektivt under tidspress og være i stand til å navigere i usikre omgivelser. Du bør også ha en sterk arbeidsmoral og være i stand til å tenke langsiktig, samtidig som du har evnen til å handle raskt. En Interimleder må ha stor gjennomføringskraft.

Å være Interimleder
Å være Interimleder kan være en utfordrende, men også en veldig givende opplevelse. Du vil bli kastet inn i en ny organisasjon med et bredt spekter av utfordringer, men du vil også ha muligheten til å utforske nye områder og bidra med nye løsninger til organisasjonen. Du vil også være i en unik posisjon til å påvirke og endre organisasjonen på en positiv måte. Som en ekstra bonus vil du også lære mye nytt i hvert oppdrag du er i som interimleder. Våre interimleder som har valgt interimledelse som profesjon, setter stor pris på friheten de har ved å ta denne type oppdrag og til friperiodene de har mellom oppdragene.

Lykkes som Interimleder
For å lykkes som Interimleder er det viktig at du har fått et tydelig mandat og tydelige mål for interimperioden fra oppdragsgiver. Bruk tid med oppdragsgiver på dette og forventningsavklaring, slik at dere er enige om hva du skal levere på. Det er også viktig at oppdragsgiver autoriserer deg ved å kommunisere tydelig til organisasjonen hva de ønsker å få ut av interimperioden og hvilket mandat du har. Du må som interimleder være en god kommunikator og raskt bygge tillit til de ansatte i organisasjonen. Du bør også raskt sette deg inn i og få en god forståelse av organisasjonens kultur og være i stand til å arbeide med en mangfoldig gruppe av mennesker. Du bør også ha en evne til å se muligheter i komplekse situasjoner og ha en løsningsorientert tilnærming til problemløsning.

Interimledelse som profesjon
Interimledelse er en voksende profesjon, og mange ledere velger å bli interimledere på grunn av fleksibiliteten og variasjonen i arbeidsoppgavene. Som interimleder må du like en utfordring. Interimledere tilbys ofte spennende og utfordrende oppgaver som kan hjelpe dem med å utvikle nye lederegenskaper og øke deres erfaring. Det er også en god måte å øke nettverket og bygge relasjoner med ledere i ulike bransjer.

Fordelene ved å være Interimleder
Det er mange fordeler ved å være Interimleder. Du vil få muligheten til å arbeide med mange forskjellige organisasjoner og bransjer, noe som gir deg en bredere forståelse av ledelse. Du vil også få muligheten til å arbeide med en rekke ulike utfordringer, noe som vil gi deg en dypere forståelse av ledelse og organisasjoner. Du vil også ha muligheten til å utvikle nye lederegenskaper og kompetanser som vil være nyttige for deg i fremtiden. De fleste interimleder blir motivert av å komme inn i en organisasjon med utfordringer og bidra med sin kompetanse og skape verdi fra dag 1.

Vanlige roller for Interimledere
De vanligste rollene for Interimledere inkluderer ledelse av virksomheter gjennom endringer, ledelse av prosjekter, overgang til nye ledere, støtte til organisasjoner gjennom endringer og ledelse av organisasjoner gjennom kriser. Interimledere kan også bli tildelt oppgaver som å lede restrukturering av virksomheter, å introdusere nye produkter og tjenester og å lede organisasjoner gjennom vekst.

Stillingstyper for Interimledere
Interimledere kan være tilknyttet et profesjonelt interimselskap som AGILE Interim eller de kan være selvstendige konsulenter. Interimledere som er tilknyttet et profesjonelt interim selskap, vil ofte få tilgang til en bredere portefølje av oppdrag og vil ha støtte i form av rådgivning, nettverk, administrasjon og markedsføring.

Det ulike stillingstyper innenfor interimledelse, inkludert prosjektledere, operasjonelle ledere, C-suite ledere og spesialiserte ledere. Prosjektledere fokuserer på å lede og gjennomføre prosjekter, mens operasjonelle ledere fokuserer på dag-til-dag-drift og prosessforbedringer. C-suite ledere er ofte erfarne ledere som tar på seg rollen som CEO, COO, CFO, CCO, CHRO eller CTO for en periode. Spesialiserte ledere har ofte dyptgående kunnskap innenfor et bestemt område, for eksempel HR, økonomi eller teknologi.
Uansett stillingstype, er det viktig for interimledere å ha en solid forståelse av virksomhetens mål og utfordringer, samt å være i stand til å jobbe effektivt med et bredt spekter av mennesker, inkludert ledere, ansatte, kunder og eiere.

Utfordringer en Interimleder kan møte på 
Når en interimleder kommer inn i en ny organisasjon må man være oppmerksom på at det kan være en del fallgruver. Man har man gjerne litt mindre kjennskap til virksomhetens kultur. Interimledere kommer ofte inn i en organisasjon med en fremmed kultur, og de må derfor tilpasse seg raskt for å forstå virksomhetens verdier, normer og praksiser.

Uvilje til endring er ikke et ukjent begrep for interimleder. Når en interimleder kommer inn i en organisasjon, er det ofte med mål om å gjennomføre endringer. Men endring kan møte motstand fra medarbeidere og andre ledere som er vant til å jobbe på en bestemt måte.
Interimledere har ofte en begrenset tidsramme for å gjøre en innvirkning, noe som kan være en utfordring når det gjelder å bygge relasjoner og få ting gjort.
Interimledere må ofte lære om en ny virksomhet og bransje på kort tid, noe som kan være en utfordring når det gjelder å få et fullstendig bilde av virksomhetens situasjon og utfordringer.
Interimledere er ofte midlertidige ledere og kan derfor oppleve å ha mindre autoritet enn faste ledere. De må derfor avklare sitt mandag med oppdragsgiver og være ekstra flinke til å bygge tillit og få medarbeidere på sin side.
Disse utfordringene kan være en hindring for interimledere når de prøver å gjøre en innvirkning i en ny organisasjon, men med en god forståelse av virksomhetens kultur, tett samarbeid med oppdragsgiver, medarbeidere og en resultatorientert tilnærming, overvinner de fleste interimlederne disse hindringene og oppnår vellykkede resultater.


Avslutningsvis kan det å være Interimleder være en veldig givende og utfordrende opplevelse. Det krever en erfaren leder med sterk gjennomføringskraft. Sterk kommunikasjonsevne, evne til å jobbe under tidspress og en løsningsorientert tilnærming til problemløsning. Hvis du har disse egenskapene, kan interimledelse være en veldig lønnsom og spennende karrierevei for deg.

Ønsker du å bli interimleder ta gjerne kontakt med oss, eller registrer deg her.

06. 02 23

Del

Kategorier