<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ønsker du å bli interimleder?

Få en unik mulighet til å bidra med din lederkompetanse

Registrer deg hos oss

Bli interimleder

Vi ønsker alltid å komme i kontakt med dyktige kandidater med ledererfaring. En karrierevei som interimleder kan gi deg mye kunnskap og spennende utfordringer du kan bryne deg på.

Er du mellom jobber kan Interimledelse/Management For Hire være en god mulighet mens du ser etter den neste jobben.

Hvorfor bli interimleder?

Midlertidig lederansettelse er et segment i sterk vekst. Stadig flere organisasjoner i både privat og offentlig sektor ser behovet for en interimleder som kan tre inn i en lederstilling i en avtalt periode. Som interimleder får du mye ansvar og varierte oppgaver. Du må sette deg inn i en ny bedrift på kort tid og lærer mye om ulike bransjer. Det gir en unik mulighet til å utfordre seg selv i møte med nye situasjoner, utvikle ditt lederskap og utgjøre en forskjell for andre. Det er en spennende karriere. 

 
Utvid nettverk-01

Utvid ditt nettverk

Ved å jobbe som interimleder får du en unik mulighet til å bli kjent med forskjellige selskaper, ulike arbeidsmiljøer og nye kollegaer. På denne måten vil du kunne utvide ditt nettverk og få mange gode relasjoner som du kan få glede av i din videre karriere.

bygg kompetanse-01

Bygg kompetanse og ny innsikt

Våre kunder kommer fra en rekke ulike bransjer og sektorer. Forskjellige bransjer og miljøer organiserer ansvar og utfører oppgaver på ulike måter. Som interimleder får du store muligheter til å bygge og utvikle din kompetanse. I tillegg vil kultur og arbeidsmiljø variere fra bedrift til bedrift. I ethvert møte med en ny bedrift og nye kollegaer utvikles ditt lederskap og du får ny innsikt.

fleksibilitet-01

Gi deg selv frihet og fleksibilitet

Interimledere blir utleid kun for en avtalt periode, ofte ikke lenger enn ett år av gangen. Dette betyr at man ikke må binde seg for langvarige perioder av gangen. Mellom oppdragene gir det deg stor frihet til å ta pauser og utvikle andre drømmer i livet. Det store spennet i oppdrag vi tilbyr åpner også opp for større fleksibilitet i valg av arbeidsgiver- og oppgaver. Sammen med våre rådgivere kan du velge det oppdraget du føler passer deg og dine fremtidsplaner best.

 

Vil du bli interimleder?

Er du en engasjert leder som ønsker en unik karriereutfordring, registrer deg gjerne hos oss.

Registrer deg