<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bli interimleder

Vi ønsker alltid å komme i kontakt med dyktige kandidater med ledererfaring. En karrierevei som interimleder kan gi deg mye kunnskap og spennende utfordringer du kan bryne deg på.

linje

Hvorfor bli interimleder?

Midlertidig lederansettelse er et segment i sterk vekst. Stadig flere organisasjoner i både privat og offentlig sektor ser behovet for en interimleder som kan tre inn i en lederstilling i en avtalt periode. Som interimleder får du mye ansvar og varierte oppgaver. Du må sette deg inn i en ny bedrift på kort tid og lærer mye om ulike bransjer. Det gir en unik mulighet til å utfordre seg selv i møte med nye situasjoner, utvikle ditt lederskap og utgjøre en forskjell for andre. Det er en spennende karriere.