<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Behov for lederkompetanse i en begrenset periode?

Et akutt behov for en interimleder kan oppstå av ulike grunner. Sykdom, permisjoner, omstilling, strategiske endringer eller andre typer av forandringer skjer hele tiden.

Agile Interim er spesialister på å finne ledere som kan tre inn i en lederrolle raskt for en definert periode. Noen ganger innebærer det at en leder skal erstattes, andre ganger kommer vedkommende tilbake. Det tar tid å erstatte en leder og finne rett person med riktig kompetanse. Kanskje vil du tenke deg om før du gjør valget. Agile Interim kan hjelpe deg med å finne en erfaren interimleder i perioden før den nye lederen er på plass. Vi har lang erfaring med rekruttering og søk etter ledere, og leverer en rask, kostnadseffektiv og kvalitetssikret prosess.

linje

 

linje