<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har du behov for en interimleder? 

Vi sørger for at du får på plass en interimleder i løpet av svært kort tid
Slik bestiller du interimleder
Motta et uforpliktende tilbud

Behov for lederkompetanse i en begrenset periode?

Et akutt behov for en interimleder kan oppstå av ulike grunner. Sykdom, permisjoner, omstilling, rask vekst, strategiske endringer eller andre typer av forandringer skjer hele tiden.

Agile Interim er spesialister på å finne ledere som kan tre inn i en lederrolle raskt for en definert periode. Noen ganger innebærer det at en leder skal erstattes, andre ganger kommer vedkommende tilbake.

Det tar tid å erstatte en leder og finne rett person med riktig kompetanse. Kanskje vil du tenke deg om før du gjør valget. Agile Interim kan hjelpe deg med å finne en erfaren interimleder i perioden før den nye lederen er på plass. Vi har lang erfaring med rekruttering og søk etter ledere, og leverer en rask, kostnadseffektiv og kvalitetssikret prosess.

 

Når trenger du en interimleder?

Otiga Interim Omstilling

Omstilling

Dersom en bedrift står foran en omstilling, kan det være behov for en interimleder som har kompetanse til å ta ansvar for å gjennomføre prosessen, enten dette gjelder en strategisk endring, oppskalering eller nedskalering av bedriftens virksomhet. Å identifisere utfordringer og gjennomføre tiltak på veien mot nye mål er en spesiell kompetanse bedriften i mange tilfeller bare trenger for en periode. 

Otiga Interim_7-2_web

Prosjektledelse

Når et prosjekt skal gjennomføres, kreves det ekstra ressurser i en periode. Da er det gjerne ikke behov for en fast ansettelse. I stedet trenger man en midlertidig prosjektleder som kan bistå med sin erfaring og kompetanse knyttet til det enkelte prosjekt. Da er interimledelse en god løsning.

 

 

Agile_ Interim_Exit-salg-av-bedriften_visual

Exit/salg av bedriften

Planlegger du å selge bedriften? Å klargjøre bedriften for salg, fusjon eller andre transaksjoner er noe annet enn daglig drift. Og god ledelse av prosessen kan utgjøre en stor forskjell både finansielt og for de ansatte. Da kan det være behov for en interimleder som har erfaring med å klargjøre et selskap for neste steg og kjenner til prosessen.

Agile-Interim-permisjon-eller-sykefravær-web

Permisjon eller sykefravær

Sykdom rammer også ledere. Langtidsfravær i form av sykdom eller permisjon kan kreve at lederen sier fra seg lederansvaret i en periode. En interimleder vil kunne steppe inn og overta ansvaret i en periode fram til personen vender tilbake til jobb. Med en slik ordning sørger man for at bedriftens daglige drift kan fortsette som før.

 
AgileFeed - Interimleder

Les våre siste blogginnlegg

Profesjonelle CFO-konsulenttjenester skreddersydd for deg

Oppdag hvordan profesjonelle CFO-konsulenttjenester kan hjelpe deg med å optimalisere økonomien din og drive ...

Les innlegg
Digital transformasjon: Interimledere driver endring

Les hvordan interimledere kan spille en avgjørende rolle i digital transformasjon

Les innlegg
Interimleder kan utarbeide og implementere kvalitetssikringssystemer.

Lær hvordan du kan dra nytte av en interimleder for å skape og implementere effektive kvalitetssikringssystemer i din ...

Les innlegg