<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har du behov for eninterimleder? 

Vi sørger for at du får på plass en interimleder i løpet av svært kort tid
Slik bestiller du interimleder
Motta et uforpliktende tilbud

Behov for lederkompetanse i en begrenset periode?

Et akutt behov for en interimleder kan oppstå av ulike grunner. Sykdom, permisjoner, omstilling, strategiske endringer eller andre typer av forandringer skjer hele tiden.

Agile Interim er spesialister på å finne ledere som kan tre inn i en lederrolle raskt for en definert periode. Noen ganger innebærer det at en leder skal erstattes, andre ganger kommer vedkommende tilbake. Det tar tid å erstatte en leder og finne rett person med riktig kompetanse. Kanskje vil du tenke deg om før du gjør valget. Agile Interim kan hjelpe deg med å finne en erfaren interimleder i perioden før den nye lederen er på plass. Vi har lang erfaring med rekruttering og søk etter ledere, og leverer en rask, kostnadseffektiv og kvalitetssikret prosess.

 

Når trenger du en interimleder?

Otiga Interim Omstilling

Omstilling

Dersom en bedrift står foran en omstilling, kan det være behov for en interimleder som har kompetanse til å ta ansvar for å gjennomføre prosessen, enten dette gjelder en strategisk endring, oppskalering eller nedskalering av bedriftens virksomhet. Å identifisere utfordringer og gjennomføre tiltak på veien mot nye mål er en spesiell kompetanse bedriften i mange tilfeller bare trenger for en periode. 

Otiga Interim_7-2_web

Prosjektledelse

Når et prosjekt skal gjennomføres, kreves det ekstra ressurser i en periode. Da er det gjerne ikke behov for en fast ansettelse. I stedet trenger man en midlertidig prosjektleder som kan bistå med sin erfaring og kompetanse knyttet til det enkelte prosjekt. Da er interimledelse en god løsning.

 

 

Agile_ Interim_Exit-salg-av-bedriften_visual

Exit/salg av bedriften

Planlegger du å selge bedriften? Å klargjøre bedriften for salg, fusjon eller andre transaksjoner er noe annet enn daglig drift. Og god ledelse av prosessen kan utgjøre en stor forskjell både finansielt og for de ansatte. Da kan det være behov for en interimleder som har erfaring med å klargjøre et selskap for neste steg og kjenner til prosessen.

Agile-Interim-permisjon-eller-sykefravær-web

Permisjon eller sykefravær

Sykdom rammer også ledere. Langtidsfravær i form av sykdom eller permisjon kan kreve at lederen sier fra seg lederansvaret i en periode. En interimleder vil kunne steppe inn og overta ansvaret i en periode fram til personen vender tilbake til jobb. Med en slik ordning sørger man for at bedriftens daglige drift kan fortsette som før.

 
AgileFeed - Interimleder

Les våre siste blogginnlegg

Interimledelse som profesjon
Interimledelse som profesjon

Interimledelse er en profesjon som har vokst i popularitet de siste årene. Vi ser økt etterspørsel ogøkt bevissthet om ...

Les innlegg
Hvordan kan interimledelse skape tillit og en god læringskultur
Hvordan kan interimledelse skape tillit og en god læringskultur

Hvordan kan en interimleder skape verdi til selskapet ved å stille gode spørsmål og bidra til å bygge en kultur for ...

Les innlegg
Har du tillit?
Har du tillit?

Gode råd til interimledere om tillit. Som interimleder du ofte har mindre tid til å etablere deg selv og bygge ...

Les innlegg