<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Om Agile Interim

Agile Interim er spesialister på å finne ledere som kan tre inn i en midlertidig lederrolle raskt for en definert periode, såkalt interimledelse eller management for hire.

Vi leverer interimledere og management for hire til selskaper i Norden.

Agile Interim er en del av Adolfsen Gruppen som har rådgitt, rekruttert og bemannet selskaper i over 20 år. Vi har to søsterselskaper; Agile Styrerekruttering og Agile Executive Search

Våre rådgivere har selv lang topledererfaring og erfaring med interimledelse, lederrekruttering, søkeprosesser og kandidatevaluering.  Dette har gitt oss en unik kompetanse, og en stor kandidat-base med potensielle interimledere. 

Vi er et innovativt executive interimselskap som tilbyr en unik kombinasjon av erfaring og teknologi for å sikre at vi alltid kan tilby de beste kandidatene for deres behov. Vi har en stor database med kvalifiserte interimledere samtidig som vi benytter den nyeste teknologien innen AI-generert executive search metodikk for å finne de beste kandidatene til interimlederroller for våre kunder.

Vår unike tilnærming til interim search sikrer at vi alltid kan tilby de mest egnede kandidatene for ethvert oppdrag, og hjelper våre kunder med å oppnå suksess i en konkurranseutsatt marked.

Vi benytter både etablerte interimledere som har gjort interimledelse til en profesjon og erfarne ledere som er mellom jobber.

Hvis behovet deres er prekært vil det fra du signerer en avtale med oss til du får presentert interimkandiater som matcher ditt behov ta 48 timer.

Våre rådgivere

Hilde-Lekve_square

Hilde Lekven

Managing Partner

Hilde jobber som Managing Partner i Agile Interim. Hilde har hatt sentrale lederposisjoner i privat og offentlig sektor, blant annet i Telenor, Adecco Group og senest i Otiga Group hvor hun var konsernsjef.

Hun har 20 års erfaring fra rekruttering, bemanning, executive search, interim search og management for hire.

Hilde har omfattende toppledererfaring og har jobbet mye med endrings- og omstillingsprosesser og krisehåndtering. Hilde har også betydelig erfaring med finansiering, oppkjøp og integrasjoner og har gjort kapitalinnhenting fra obligasjonsmarkedet.

Hilde er i tillegg CEO i investeringsselskapet Advisory Group, og Styreleder i Executive Search selskapet InterSearch Norway

Hilde har hatt flere valgkomité- og styreverv og har omfattende styrekompetanse. 

Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Stavanger og en MBA i Strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole.

KRE-1-2

Kristin Røed Eriksen

Partner

Kristin jobber som partner i Agile Interim. Kristin er en erfaren leder med solid bakgrunn fra ulike lederroller i norske- og internasjonale konsern i Byggevareindustrien. I Saint-Gobain Byggevarer ledet hun det strategiske- og operative salgsarbeidet før hun gikk inn som administrerende direktør. Etter fusjon med Glava var hun ansvarlig for forretningsenheten Weber/Leca og gikk senere over i rollen som direktør for organisasjonsutvikling og ledelse.

Erfaringen hennes spenner fra organisasjonsutvikling og salgsledelse, til produksjonsstruktur og strategiutvikling. En betydelig del av rollen som toppleder har vært å iverksette og lede omstillingsprosesser av ulike slag.

Kristin har styrekompetanse og erfaring fra styreverv blant annet i Bygg Reis Deg og Byggevareindustriens Forening.

Hun er utdannet «Bachelor of International Business» fra Økonomisk College og studerte «Organisasjon og Ledelse» på Universitetet i Oslo. 

 

20240123T154728260.att.1B78BD21-4DF6-4D52-B25C-B11B46F6F410_0

Olav Ellingsen Olsen

Partner

Olav er partner i Agile Interim og har bred og mangfoldig toppledererfaring fra nasjonale og internasjonale selskaper. Han har jobbet som toppleder og konsernleder i Adecco Group, Barona, NLI, Cinet/Ark/Egroup og Folkeuniversitetet, og har også gründet flere selskaper. Med 20 års erfaring innen rekruttering, executive search, forretningsutvikling og HR har Olav opparbeidet seg en sterk kompetanse innen disse områdene.
 
Olav har erfaring fra en rekke bransjer, blant annet industri, privat helse/omsorg, consulting, bemanning, IT og utdanning. Han har også styrekompetanse som både styreleder og styremedlem i flere selskaper.
 
Olav har betydelig erfaring med endringsprosesser, salg og salgsledelse, HR, strategiprosesser, forretningsutvikling, ledelse og drift. Han har også kompetanse innen kjøp og salg av selskaper, DD-prosesser og integrasjoner.
 
I 2022 solgte Olav og de øvrige eierne Abcent AS til en større bransjeaktør etter en vellykket periode med vekst. Olav hadde hovedansvaret for due diligence-prosessen, salgsfasiliteringen og ledet selskapet fra en omsetning på ca. 40 mill. til ca. 100 mill. på tre år.
 
Olav har utdannelse fra Befalsskolen for Kystartilleriet, NMH/IHM (Dipl.markedsøk.DIHM) og har deltatt på diverse tilleggsutdanninger, blant annet ved IMD i Lausanne.

Benedicte

Benedicte de Flon Taugbøl

Partner

Benedicte de Flon Taugbøl jobber som partner i Agile Interim. Hun har mange års erfaring fra management consulting og IT-bransjen med lederstillinger i blant annet Elop, Cognizant og Atkins. Hun har både strategisk og operasjonell erfaring innen produktledelse, prosjektledelse, salg og forretningsutvikling. Hun har mange års erfaring med forberedelse og gjennomføring av krevende strategiske og teknologiske prosjekter innen ulike bransjer.

Benedicte har tidligere jobbet med executive search og rekruttering i Gevir Group.

Hun har også eiendomserfaring fra blant annet Aberdeen Property Investors og andre investeringsselskap.

Benedicte er utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU.

1665662399419

Ole Henrik Lund

Partner

Ole Henrik er Partner i AGILE Interm. Han har de siste 15 årene innehatt ledende stillinger innenfor finans, energi og rekruttering, og har tilegnet seg dyptgående kunnskap i komplekse rekrutteringsprosesser. Hans lidenskap ligger i å utvikle innovative løsninger som overgår tradisjonelle bransje- og sektorgrenser. 

Med internasjonal erfaring, spesielt fremhevet ved hans 5 år som CFO for Norwegian Energy (NESS Inc) i Washington DC, USA, bringer han et globalt perspektiv til sin rolle. Han har spilt en viktig rolle i styrene for flere start-ups. Han besitter lang erfaring med kapitalinnhenting, ikke bare for bedrifter i Norge, men også internasjonalt. Denne kombinasjonen av styreerfaring og finansiell innsikt gjør ham til en verdifull ressurs i enhver organisasjon.

Ole Henrik er utdannet økonom og biokjemiker fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Han har også en tilleggsutdanning i Shipping Business fra Institute of Chartered Shipbrokers i London og er DNV-sertifisert rekrutterer.