<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Interim CEO: en toppleder som skaper resultater

← tilbake

Hva er en interim CEO?

En interim CEO, eller midlertidig administrerende direktør, er en toppleder som blir ansatt for en begrenset periode. Dette kan være i situasjoner der en virksomhet trenger en erfaren leder for å håndtere en overgangsfase, løse en kritisk utfordring, eller lede en omstrukturering.

interim ceo

Hvorfor ansette en interim CEO?

Interim CEOs blir ofte brukt når en organisasjon opplever endringer eller trenger å løse et spesifikt problem. Noen eksempler på dette kan være:

 • En fast administrerende direktør har gått av, og en erstatter er ikke funnet ennå.

 • Selskapet går gjennom en omstrukturering eller fusjon, og det kreves ekstra lederskap.

 • Det er behov for en erfaren leder for å håndtere en krise eller utfordring.

 • Selskapet ønsker å teste ut en ny lederrolle eller strategi før de ansetter en permanent CEO.

7-2

Forventninger til en interim CEO

En interim CEO forventes å være en erfaren leder med ekspertise innen sitt felt. De bør ha:

 • Solid ledelseserfaring

 • Gjort lignende type jobb før

 • Evnen til å takle utfordringer og endringer raskt

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Evnen til å jobbe selvstendig og treffe beslutninger

0006-43621148309 6

Fordeler med å leie inn en interim CEO

0004-43621119067 4

Fleksibilitet

En av de største fordelene med å leie inn en interim CEO er fleksibiliteten det gir organisasjonen. De kan jobbe for en bestemt periode eller til et spesifikt prosjekt er fullført. Du velger selv hvor lenge du vil oppdraget skal vare.

Erfaring

Interim CEOs bringer ofte med seg en betydelig mengde erfaring og kunnskap fra tidligere roller. Dette gjør dem godt rustet til å håndtere utfordringer og endringer raskt og effektivt. De er rett og slett litt overkvalifisert på en positiv måte, det må de være, de skal jo skape verdi fra dag 1.

0003-43621148309 3

Objektivitet

Som midlertidige ledere har interim CEOs ikke de samme båndene til organisasjonen som en fast ansatt ville hatt. Dette kan gi dem en objektiv og upartisk tilnærming til problemstillinger og beslutningstaking. Vår erfaring er at dette gir dem større gjennomføringskraft da de slipper å ta hensyn til intern politikk og relasjoner en permanent leder kunne blitt begrenset av.

Kostnadseffektivitet

Ved å ansette en interim CEO kan virksomheten spare penger sammenlignet med å ansette en fast toppleder. I tillegg betales interim CEOs ofte på dagsbasis, de får kun betalt de dagene de faktisk jobber, noe som kan bidra til økt kostnadseffektivitet. Husk at for en interim CEO er alt inkludert; forsikringer, arbeidsgiveravgift og ikke minst pensjon som ofte er skyhøye for faste CEOer. Husk at du må legge til minst 35% på lønnen til den faste CEOen for å få totalen og da har vi ikke begynt å snakke om bonus som en fast CEO gjerne har i tillegg.

Hvordan finne den rette interim CEO

0008-43621119067 8

Definer dine behov

Først og fremst er det viktig å definere hvilke behov og utfordringer virksomheten står overfor. Dette vil hjelpe deg med å identifisere hva slags kompetanse og erfaring du bør søke etter i en interim CEO.

Søk etter kandidater

Når du har definert dine behov, kan du begynne å søke etter potensielle kandidater. Dette kan gjøres ved å benytte deg av nettverket ditt, kontakte rekrutteringsbyråer som spesialiserer seg på interimledelse, eller søke på nettet. Agile Interim er spesialister på rekruttering av interim CEOer, vi har både en stor base med erfarne toppledere og benytter det siste innen kunstig intelligens og executive search metodikk for å finne en interim CEO som matcher dine behov.

Intervju og vurdering

Når du har funnet potensielle kandidater, er det viktig å intervjue dem grundig for å vurdere deres kompetanse og erfaring. Vær forberedt på å stille spesifikke spørsmål om deres tidligere roller, prestasjoner og evne til å håndtere utfordringer og endringer. Ved å bruke våre tjenester i Agile interim får du en grundig og kvalitetssikret prosess, med blant annet strukturerte intervjuer og en omfattende referansesjekk som du får tilsendt før du tar beslutning. 

Suksesshistorier

Eksempel 1 - Nokia

Da Nokia gikk gjennom en tøff periode med nedgang i salget av mobiltelefoner og tap av markedsandel, ble Risto Siilasmaa utnevnt som interim CEO i 2012. Han ledet selskapet gjennom en omfattende omstrukturering, solgte mobildivisjonen til Microsoft og investerte i nye forretningsområder som nettverksutstyr og teknologilisenser. Dette førte til en betydelig forbedring i Nokias finansielle resultater og markedsposisjon. 

Eksempel 2 - Apple

Verdens mest kjente og suksessfulle interimleder er nok Steve Jobs. Visste du at Steve Jobs var interim CEO i Apple?  iCEO, «i» sto i begynnelsen for interim Jobs' periode som interim CEO i Apple en veldig viktig og avgjørende periode i selskapets historie. Hans lederskap og visjon hjalp selskapet med å overvinne en alvorlig krise og å sette standarden for innovasjon og suksess i teknologibransjen.

Ofte stilte spørsmål

12

Hva er hovedforskjellen mellom en interim CEO og en fast administrerende direktør?

En interim CEO er ansatt for en begrenset periode og jobbervanligvis med spesifikke prosjekter eller utfordringer, mens en fast administrerende direktør har en mer permanent rolle og bredere ansvarsområder.

Hvor lenge er en interim CEO vanligvis ansatt?

Varigheten av en interim CEO-stilling varierer, men det er vanlig at de er ansatt i perioder fra noen måneder til et par år, avhengig av virksomhetens behov og prosjektets omfang.

Er det nødvendig å ansette en interim CEO gjennom et rekrutteringsbyrå?

Nei, det er ikke nødvendig å ansette en interim CEO gjennom et rekrutteringsbyrå, men det kan være nyttig å samarbeide med et byrå som spesialiserer seg på interimledelse for å finne den rette kandidaten med raskere og mer effektiv prosess.

Hva slags utfordringer og endringer kan en interim CEO håndtere?

En interim CEO kan håndtere en rekke utfordringer og endringer, som for eksempel krisehåndtering, omstrukturering, fusjoner og oppkjøp, strategisk planlegging og implementering, og ledelse av nøkkelpersonell.

Hva bør jeg se etter når jeg ansetter en interim CEO?

Når du ansetter en interim CEO, bør du se etter en kandidat med solid ledelseserfaring, ekspertise innen ditt felt, evnen til å takle utfordringer og endringer raskt, gode kommunikasjonsevner og evnen til å jobbe selvstendig og treffe beslutninger.

Hva er fordelene med å ansette en intern kandidat som interim CEO?

Å ansette en intern kandidat som interim CEO kan ha flere fordeler. For det første er den interne kandidaten allerede kjent med selskapets kultur, prosesser og ansatte, noe som kan gjøre overgangen enklere og mer effektiv. For det andre kan det gi en mulighet for den interne kandidaten til å vise sine lederegenskaper og potensielt bli vurdert for en fast CEO-rolle i fremtiden.

Hva er noen vanlige misoppfatninger om interim CEOs?

Noen vanlige misoppfatninger om interim CEOs inkluderer at de kun er egnet for krisestyring, at de ikke er like engasjerte som faste ledere, eller at de er en kostbar løsning. Faktisk kan interim CEOs være svært effektive i mange situasjoner og kan være mer kostnadseffektive enn faste ledere, spesielt når de er ansatt for spesifikke prosjekter eller tidsbegrensede oppgaver.

Hvordan kan en interim CEO bidra til å utvikle selskapets strategi?

En interim CEO kan bidra til å utvikle selskapets strategi ved å analysere nåværende forretningspraksis, identifisere områder for forbedring og utvikle en handlingsplan for å nå målene. De kan også bidra med ekspertise og erfaring fra tidligere roller, som kan hjelpe selskapet med å navigere i usikre eller utfordrende situasjoner.

Hvordan sikrer jeg at en interim CEO passer godt inn i selskapets kultur?

For å sikre at en interim CEO passer godt inn i selskapets kultur, er det viktig å intervjue kandidater grundig og stille spørsmål om deres tidligere erfaringer, ledelsesstil og hvordan de har tilpasset seg ulike organisasjonskulturer. Å gi kandidatene en klar forståelse av selskapets kultur og forventninger kan også bidra til en mer vellykket integrasjon.

Hva skjer når en interim CEO fullfører sin oppgave eller kontrakt?

Når en interim CEO fullfører sin oppgave eller kontrakt, vil de vanligvis avslutte sitt engasjement med selskapet og gå videre til andre oppdrag eller stillinger. Det er viktig å ha en plan for overgangen når den interim CEO forlater, inkludert en grundig overlevering til den nye, permanente administrerende direktøren eller andre ledere som vil ta over ansvaret.

Hvordan kan jeg måle suksessen til en interim CEO?

For å måle suksessen til en interim CEO, bør du først definere klare mål og KPIer (nøkkelindikatorer for ytelse) som er relevante for deres oppdrag. Dette kan inkludere spesifikke prosjektmål, finansielle mål, eller mål knyttet til organisasjonskultur og ansattes tilfredshet. Ved å evaluere interim CEOens ytelse mot disse målene, kan du vurdere deres effektivitet og suksess i rollen.

Hva er noen utfordringer som interim CEOs kan møte?

Interim CEOs kan møte en rekke utfordringer, som for eksempel:

 • Tilpasning til en ny organisasjonskultur og arbeidsmiljø

 • Motstand fra ansatte som kan være skeptiske til en midlertidig leder

 • Mangel på fullstendig informasjon eller innsikt i selskapets historie og tidligere beslutninger

 • Tidspress og høye forventninger fra styret og andre interessenter

For å overvinne disse utfordringene er det viktig for en interim CEO å ha gode kommunikasjons- og relasjonsbyggingsferdigheter, samt evnen til å tilpasse seg raskt og ta beslutninger basert på tilgjengelig informasjon.

Hvordan kan jeg støtte en interim CEO i sin rolle?

For å støtte en interim CEO i sin rolle, er det viktig å:

 • Gi dem et tydelig mandat

 • Gi dem tilstrekkelig informasjon og ressurser for å kunne ta informerte beslutninger

 • Kommunisere klare forventninger og mål for deres oppdrag

 • Inkludere dem i viktige møter og beslutningsprosesser

 • Gi dem mulighet til å bygge relasjoner med nøkkelpersoner i organisasjonen

 • Gi tilbakemelding og støtte gjennom hele deres engasjement

Kan en interim CEO bli ansatt som en permanent administrerende direktør?

Ja, det er mulig for en interim CEO å bli ansatt som en permanent administrerende direktør dersom både selskapet og kandidaten er interessert og enig i dette. Dette kan være en fordel for selskapet, da den interim CEOen allerede er kjent med organisasjonen og har bevist sin kompetanse i rollen. Det er imidlertid viktig å gjennomføre en grundig evaluering og vurdere alle relevante faktorer før du tar en slik beslutning.

Hvordan kan jeg forberede organisasjonen min for ansettelsen av en interim CEO?

For å forberede organisasjonen din for ansettelsen av en interim CEO, bør du:

 • Informere ansatte og interessenter om endringene i ledelsen og grunnen til ansettelsen av en interim CEO

 • Kommunisere klare forventninger og mål for interimperioden, hva vil du oppnå med denne interimlederen

 • Kommunisere interimlederens mandat

 • Kommunisere hva du forventer av organisasjonen i denne perioden

Kan en interim CEO fungere som en mentor for andre ledere i organisasjonen?

Ja, en interim CEO kan fungere som en mentor for andre ledere i organisasjonen. Med deres omfattende erfaring og ekspertise, kan de gi veiledning og råd til ledere på ulike nivåer og hjelpe dem med å utvikle sine ferdigheter og kompetanse. Dette kan være spesielt verdifullt i organisasjoner som går gjennom endringer eller vekst, hvor ledere kan støtte seg på interim CEOens innsikt og erfaring for å navigere i utfordrende situasjoner.

Er det vanlig at en interim CEO blir tilbudt en fast stilling etter endt kontrakt?

Det er ikke uvanlig at en interim CEO blir tilbudt en fast stilling etter endt kontrakt, spesielt hvis de har vist seg å være en dyktig og effektiv leder som har bidratt til selskapets suksess. Imidlertid avhenger dette av både selskapets behov og interim CEOens ønsker og fremtidige planer. Noen interim CEOs foretrekker å fortsette med midlertidige roller og prosjekter, mens andre kan være interessert i å påta seg en fast stilling.

Hvordan kan jeg sikre at en interim CEO jobber effektivt med styret og andre nøkkelpersoner i organisasjonen?

For å sikre at en interim CEO jobber effektivt med styret og andre nøkkelpersoner i organisasjonen, er det viktig å etablere klare kommunikasjonslinjer og samarbeidsmekanismer. Dette kan inkludere regelmessige møter og oppdateringer, samt åpen og ærlig dialog om selskapets mål, utfordringer og muligheter. Det er også viktig å gi interim CEOen tillit og autonomi til å ta beslutninger og lede prosjekter, samtidig som de holder styret og andre interessenter informert og involvert i prosessen.

9

Oppsummering

En interim CEO kan være en verdifull ressurs for en virksomhet som trenger midlertidig lederskap eller ekspertise i en kritisk fase. Fordelene inkluderer fleksibilitet, erfaring, objektivitet og kostnadseffektivitet. Nøkkelen til å finne den rette interim CEO er å definere virksomhetens behov, søke etter kandidater med relevant erfaring og vurdere deres kompetanse og egnethet gjennom grundige intervjuer.

Om du har behov for en Interim CEO, ta kontakt så tar vi en uforpliktende snakk om hvordan vi kan løse ditt firmas midlertidige lederbehov.

16. 03 23

Del

Kategorier