<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Interimledelse som profesjon

← tilbake

Interimledelse er en profesjon som har vokst i popularitet de siste årene. Dette skyldes flere faktorer, inkludert en økt etterspørsel etter midlertidige lederstillinger og en økt bevissthet om fordelene ved å bruke en interimleder.

En interimleder er en erfaren leder som tilbys midlertidig ansettelse for å håndtere en rekke lederutfordringer, som for eksempel å lede en organisasjonsendring, å dekke en lederfratredelse eller å håndtere en spesiell prosjekt. Interimledere er ofte kjent for å være erfarne og profesjonelle ledere med en bred kompetanse og erfaring. De er også kjent for å være fleksible og tilpasningsdyktige, og for å kunne håndtere ulike typer utfordringer. De er gjerne noe overkvalifisert slik at de kan levere verdi fra dag 1.

Det finnes flere fordeler ved å bruke en interimleder

  • For det første kan en interimleder hjelpe en organisasjon med å håndtere en kritisk lederutfordring på en profesjonell og effektiv måte. En interimleder har ofte erfaring med å håndtere lignende situasjoner og kan derfor raskt identifisere og løse utfordringer. Interimledelse er en profesjonell tjeneste som gir bedrifter muligheten til å ansette en erfaren leder for å dekke et midlertidig lederbehov. Interimledere er erfarne ledere som har spesialisert seg på å ta over lederroller i kortere perioder, vanligvis fra seks til tolv måneder. De kan være en god løsning for bedrifter som står overfor utfordringer som endringer i ledelse, vekst, omstrukturering eller andre kritiske situasjoner.

  • For det andre kan en interimleder hjelpe en organisasjon med å introdusere nytt perspektiv og nye ideer. Interimledere har ofte erfaring fra flere organisasjoner og kan derfor bringe med seg verdifull kunnskap og erfaring fra andre bransjer og organisasjoner. De har ofte sett og håndtert liknende utfordringer tidligere, noe som gjør at de kan komme i gang med å løse problemene raskt. Interimledere er også ofte mer objektive enn fast ansatte ledere, da de ikke har en langvarig personlig historie med bedriften. Dette kan gjøre det lettere for dem å ta upopulære beslutninger eller å implementere nødvendige endringer.

  • For det tredje kan en interimleder bidra til å styrke en organisasjons interne lederteam. En interimleder kan fungere som en mentor eller coach for fast ansatte ledere og bidra til å utvikle deres lederkompetanse.

  • Interimledere kan også være en god løsning for bedrifter som ikke har kapasitet eller kompetanse til å dekke et lederbehov internt. For eksempel kan en bedrift som vokser raskt og trenger flere ledere, men ikke har tilstrekkelig rekrutteringskapasitet eller tid til å ansette flere fast ansatte ledere. I slike tilfeller kan en interimleder være en god løsning for å dekke det midlertidige lederbehovet mens bedriften fortsetter å rekruttere faste ansatte.


Det finnes også noen utfordringer ved å bruke en interimleder

  • For det første kan det være utfordrende å finne en interimleder med den rette kompetansen og erfaringen for en gitt situasjon. Det er viktig å sørge for at en interimleder har den rette kompetansen og erfaringen for å håndtere en gitt utfordring. I tillegg til en stor database med kvalifiserte interimledere, benytter vi det siste innen AI og executive search metodikk for å finne rett kandidat.

  • For det andre kan det være utfordrende å integrere en interimleder i en organisasjons interne lederteam. Det er viktig å sørge for at en interimleder får den nødvendige støtten og oppfølgingen for å kunne utføre sitt arbeid på en effektiv. Som oppdragsgiver må du gi interimlederen et tydelig mandat og dette må kommuniseres til organisasjonen.

 

27. 01 23

Del

Kategorier