<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det digitale løftet – dette kreves av fremtidens ledere

← tilbake

Omfavnelse av ny teknologi og digitale løsninger kommer stadig høyere opp på prioriteringslisten til norske ledere. Til nå har man derimot vært mer opptatt av fordelene det digitale løftet vil gi enn hvordan teknologiutviklingen vil påvirke fremtidens kompetansekrav. En ny undersøkelse avslører hvilken rolle arbeidstakere vil spille i det digitale løftet og hva som kreves av ledere for at denne satsingen skal være suksessfull.

gjennomgang_2f159

Også automatisering i akademiske yrker

Fram til nå har det stort sett vært fabrikkarbeidere og andre i manuelle yrker som har fått kjenne på følgene av det teknologiske skiftet. Ifølge en undersøkelse av Sintef Digital, utført på vegne av Akademikerne, vil også høyt utdannede yrkesgrupper som sivilingeniører, økonomer og advokater bli utsatt for fremtidens digitalisering av arbeidslivet. Studien viser at kommende automatiserings-teknologi ikke bare vil gjøre det mulig å automatisere manuelle oppgaver, men også arbeidsoppgaver som krever tolkning, analyse og beslutninger. Denne måten å digitalt gjenskape menneskets kognitive prosesser kalles algoritmisk automatisering. En slik teknologi vil kunne bidra til å løse mer komplekse problemstillinger og dermed lette arbeidsbyrden til ansatte og frigjøre tid til andre arbeidsoppgaver. Ifølge undersøkelsen vil altså det digitale løftet prege langt flere segmenter i arbeidslivet enn tidligere antatt. Integrering og bruk av slike digitale verktøy i en arbeidshverdag fordrer imidlertid økt teknologisk kompetanse, både hos arbeidstakere og ledere. 

Kontinuerlig digital kompetanseheving

Skal vi virkelig utnytte mulighetene automatisering åpner opp for, vil det stilles større krav til kunnskaps-arbeiderens teknologiske forståelse. Ifølge studien må fremtidens arbeidere lære å samarbeide med teknologi for at den skal øke effektiviteten og kvaliteten på deres arbeid. Ettersom teknologi er ferskvare, må fremtidens arbeidstakere og ledere belage seg på kontinuerlig etterutdanning gjennom hele arbeidslivet for å tilføre kompetansen som kreves for å holde tritt med digitaliseringsløftet. Dette vil være krevende. De av oss med høyere utdannelse, som har god trening i å tilegne seg nye kunnskap, vil således stille sterkere enn de som ikke har denne læringskapasiteten. På denne måten antyder undersøkelsen viktigheten av myke ferdigheter som tverrfaglig kompetanse, sosial intelligens og god interaksjonsevne for å overleve fremtidens digitaliseringsprosess. 

Hvilke digitaliseringskrav stilles til fremtidens ledere?

Fremtidens ledere vil med andre ord heller ikke være fritatt for behovet for teknologisk kompetanse. Til tross for at de fortsatt må inneha forretningsforståelse og gode kommunikasjonsevner, må sjefer i tillegg ha innsikten som kreves for å legge til rette for digitaliseringsprosessen i selskapet. De skal både kunne tilpasse bedriften til nye teknologiske løsninger knyttet til den daglige driften og til den overordnede forretningsstrategien. Sintef-undersøkelsen avslører at hyppige inkrementelle teknologiske forbedringer medfører at fremtidens ledere også må tjenestegjøre som en pådriver for de ansatte. Gjennom endringsledelse må sjefer konstant oppmuntre og inspirere arbeidstakere til å ikke bare omfavne, men lære seg ny teknologi og digitale løsninger. Skal man som leder sørge for at ens bedrift ikke bare henger med, men aktivt tar del i fremtidens digitaliseringsprosess må man altså klare å balansere rollene som motivator og muliggjører.

Selv om selskaper fortsatt vil være avhengige av arbeidstakere i fremtiden, vil behovet for en engasjerende og involvert leder som er opptatt av å utvikle samspillet mellom teknologi, arbeidstaker og organisasjon stå høyt i kurs. Det blir mer krevende å ha forutsetninger for å bli en god leder i det digitale løftet.

Både myke ferdigheter og logisk kompetanse og forståelse er kritisk for å lykkes. Har du denne imidlertid denne kombinasjonen, vil du kunne klare deg veldig bra.

19. 01 21

Del

Kategorier