<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har du rett kompetanse i din organisasjon?

← tilbake

Mange opplever fra tid til annen at virksomheten mangler riktig kompetanse, og det trenger ikke være noe dramatikk i det! I et marked og en verden hvor ting skjer raskt, er det kanskje mer en del av «normalen» at kompetansebehovet også endrer seg. Det kan være alt fra nye trender – som det grønne skifte og digitalisering er et godt eksempel på, til mer bedriftsinterne endringer som at en nøkkelmedarbeider brått blir syk eller slutter. Resultatet er det samme – virksomheten står i en situasjon som kan få store negative konsekvenser om den ikke håndteres på en riktig måte. Kompetansen må på plass – og det må skje raskt!

Interimledelse kan ofte være en god måte for å løse et slikt ressurs- og kompetansebehov! I løpet av noen dager kan virksomheten få inn en erfaren interimleder som har nøyaktig den kompetansen virksomheten er ute etter. Oppdraget er tidsavgrenset og avhengig av om interimlederen kommer inn mens man søker etter nye personer for fast ansettelse, eller det er for å løse et kompetansebehov av mer tidsavgrenset karakter.

Uansett begrunnelse eller type behov – vi har erfarne interimkandidater med rett kompetanse som er klare for oppdrag og vil skape verdi fra dag 1. Og hvilken verdi en interimleder skaper er interessant og kan vurderes på flere måter, men la oss gjøre noen betraktninger rundt nettopp dette tema:

  • Kompetansen til interimlederen kan tilpasses nøyaktig til det spesifikke behovet virksomheten har – akkurat nå og akkurat i den situasjonen virksomheten er

  • Interimlederen kan komme inn med ny kompetanse og vurdere situasjonen med nye øyne. Både den nye kompetansen og de «friske» øynene kan raskt vise seg verdifullt og føre til endringer som gjør virksomheten i stand til å gripe muligheter som ligger der, men som var i «blindsonen» for det valgte kursen

  • Interimlederen kan gi ny og verdifull innsikt og energi i en organisasjon og når vi vet hva det har å si for organisasjonenes prestasjon, er det lett å se positiv verdiutvikling

  • Om en nøkkelperson brått blir borte over en lengre periode, er det mye som kan stoppe opp og en erfaren interimleder vil kunne bety at prosjekter og prosesser går videre og holder opprinnelig tidsplan

  • I en arbeidsintensiv periode kan en interimleder være med på å løse ressursutfordringen, uten at det er noen forpliktelser utover den avtalte interimperioden

Ta gjerne kontakt, så diskuterer vi hvordan interimledelse kan skape verdi for din virksomhet!

30. 11 22

Del

Kategorier