<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har du tillit?

← tilbake

Hva er tillit?


Tillit kan defineres på flere måter, men generelt sett refererer det til en følelse av sikkerhet og trygghet i en relasjon eller i en persons handlinger og ord. Det betyr at man har tillit til at en person vil gjøre det man forventer av den, eller at man tror på at en person vil handle på en bestemt måte.
 • Tillit er spesielt viktig mellom ledere og teammedlemmer eller mellom kolleger. En leder som har tillit fra sine teammedlemmer vil være i stand til å få mer ut av dem, fordi de vil føle seg mer motivert og engasjert i arbeidet de gjør.

 • Tillit kan bidra til å skape et positivt arbeidsmiljø, hvor folk er villige til å dele kunnskap og samarbeide for å nå felles mål.

 • Tillit kan være relatert til å ha tro på en persons integritet, det vil si å stole på at personen vil handle i tråd med sine verdier og prinsipper, at det ikke finnes noen skjulte motiver.

 • Enkelte kan også referere til tillit som å ha tillit til noen eller noe, det kan være for eksempel å ha tillit i en institusjon som et offentlig kontor eller organisasjon.

 • Tillit er et komplekst begrep som har flere forskjellige aspekter ved seg. Men til syvende og sist handler det om å ha en følelse av trygghet i relasjoner eller i handlinger, at man tror på at en person vil gjøre det som forventes eller handle på en forutsigbar måte.

Hvorfor er tillit viktig? 

Tillit er viktig av mange forskjellige grunner, både i personlige relasjoner og i profesjonelle sammenhenger. Her er noen av de viktigste grunnene til at tillit er viktig:

 • Det fremmer effektiv kommunikasjon: Når folk har tillit til hverandre, er de mer tilbøyelige til å dele informasjon og samarbeide for å nå felles mål.

 • Det øker motivasjonen og engasjementet: Når folk har tillit til sin leder, er de mer motivert og engasjert i arbeidet de gjør.

 • Det øker innovasjon og læring: Når folk har tillit til hverandre er de mer villige til å ta risikoer og prøve nye ting. Dette kan føre til mer innovasjon og læring.

 • Det forbedrer relasjoner: Når folk har tillit til hverandre er de mer tilbøyelige til å ha positive og produktive relasjoner. Det blir enklere å samarbeide og løse problemer.

 • Det kan bidra til å øke kundetilfredshet og omdømme, for en organisasjon som har tillit fra sine kunder og samarbeidspartnere.

 • Det kan bidra til å øke stabilitet i organisasjonen: En organisasjon som har tillit fra sine ansatte, kunder, samarbeidspartnere, aksjonærer etc. kan bidra til å øke stabilitet og lojalitet i organisasjonen,

 • Tillit er altså en viktig faktor i å skape positive og produktive relasjoner, og kan ha en stor innvirkning på hvordan en organisasjon fungerer og presterer.

Gode råd for å oppnå tillit 

 • Bruk TID -Det tar 150 - 200 timer å skape relasjoner for livet. Å bli noens «casual friend» tar 50 timer hvor man snakker sammen. Ja, man må faktisk snakke.

 • Skap Psykologisk trygghet – Vær bevisst på hvordan du møter andre. Innrøm feil, usikkerheter og lær av andre. Skap rom for diskusjon og uenighet, uten at folk trenger å være redd for konsekvenser.

 • Vær en god kommunikator - Å kommunisere effektivt med dine teammedlemmer kan hjelpe deg å bygge tillit og forståelse.

 • Velg å ha tillit før du vet om du vet om det er trygt – Du må aktivt velge å stole på at den andre har gode intensjoner.

 • Vær ærlig og åpen - Folk vil ha ledere de kan stole på, ved å være ærlig og åpen om hva du tenker og føler, viser du på en god måte at du er en pålitelig person.

 • Vis ansvar - En god leder tar ansvar for sine handlinger og beslutninger, og viser at han eller hun er villig til å ta ansvar for både suksess og feil.

 • Kunnskap - Vis din kompetanse og del av din kunnskap. #SharingIsCaring

 • Lytt til andre - En god leder viser at han eller hun er interessert i å høre på andres meninger og synspunkter. Dette viser at du verdsetter andres input og ønsker å samarbeide for å nå felles mål.

 • Vis empati – Prøv å se den andres perspektiv, slik at de opplever å bli forstått selv om du ikke er enig.

 • Vis omsorg og interesse i den andre part - Er du oppriktig interessert i den andre?

 • Vær konsekvent - Ha selvkontroll og vær forutsigbar. Folk trenger å vite hva de kan forvente av deg, så det er viktig å være konsekvent i din oppførsel og beslutninger.

 • Vær tilgjengelig - Vær tilgjengelig for folkene dine, og sørg for å være tilgjengelig for å svare på spørsmål og løse problemer.

 • Vær profesjonell - Folk ønsker å følge en leder som er profesjonell og handlekraftig. Vær alltid profesjonell i ditt arbeid og væe et godt forbilde for folkene dine.

  Tilbake til punkt 1, ♻️ det tar tid å bygge tillit, og det kan være utfordrende å få tilbake tilliten hvis den en gang er brutt. Som leder bør du derfor være konsekvent i din oppførsel og kommunikasjon for å vedlikeholde tilliten over tid.

Som interimleder kan det være utfordrende å bygge tillit raskt, siden du ofte har mindre tid til å etablere deg selv og bygge relasjoner enn en fast ansatt leder. Men det er likevel mulig for en interimleder å gjøre ting for å øke sjansene for å oppnå tillit raskt: 

 • Vær ærlig og åpen om dine intensjoner og mål: Folk vil ha ledere og interimledere de kan stole på, så vær ærlig om hva du ønsker å oppnå i løpet av din tid som interimleder og hvordan du planlegger å nå dette.

 • Lytt til folk: Lytt til folk og vær åpen for å høre deres meninger og synspunkter. Dette vil hjelpe deg å forstå hva som er viktig for dem og hva som er på hjertet deres, og dette kan bidra til å bygge tillit.

 •  Vær proaktiv i å løse problemer: Vær proaktiv i å løse problemer og i å hjelpe teammedlemmer med å nå deres mål. Dette vil vise at du bryr deg og er dedikert til å hjelpe dem.

 • Vær åpen for tilbakemeldinger: Som interimleder må du hele tiden være åpen for tilbakemeldinger og vær villig til å endre kurs hvis det er nødvendig. Dette vil vise at du tar ansvar for dine handlinger og at du er åpen for å lære og forbedre deg. 

 • Vær profesjonell: Vær alltid profesjonell i ditt arbeid som interimleder og gå foran som et godt eksempel for dine teammedlemmer. Dette vil hjelpe deg å bygge et godt omdømme og tillit.

 • Vær ansvarlig: Vær ansvarlig for dine handlinger og beslutninger og sørg for å være åpen og transparent om hva du gjør og hvorfor. Dette vil bidra til å bygge tillit.

 •  Sørg for å ha en klare linjer for kommunikasjon: Sørg for å ha en klar linje for kommunikasjon, for eksempel med regelmessige møter, mail eller andre verktøy. Dette kan bidra til å få bedre oversikt over hva som skjer i organisasjonen og i teamet i en turbulent tid.

  Kilder:
  Amy Edmundson
  Waldemar Rognes
  Jeffrey Hall
  Chatbotai
10. 01 23

Del

Kategorier