<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HR for Hire

← tilbake

HR kompetanse når du trenger det

Hos oss finner du alle typer HR-ressurser; Fra CHRO til Senior Business HR Partner.

Alle organisasjoner vil på et eller annet tidspunkt ha behov for dyktig HR-ekspertise. Dette kan skyldes nye strategiske mål, eller mer kortsiktige utfordringer som organisatoriske endringer, interne konflikter, kulturelle initiativer eller andre spesifikke HR-hendelser.

Ansatte utgjør kjernen i enhver virksomhet. Målet med proaktiv HR-innsats er å fremme et positivt og produktivt arbeidsmiljø som direkte kan bidra til bedre økonomiske utfall. Vårt team av kunnskapsrike interimledere forstår balansen mellom menneskelige aspekter og økonomiske prioriteringer, og streber etter å oppfylle dine overordnede strategiske visjoner.

I en stadig mer skiftende og kompleks forretningsverden er behovet for fleksibel og kvalifisert HR-kompetanse økende. Dette har gitt opphav til konseptet "HR for Hire". Men hva innebærer dette, og hvordan kan bedrifter dra nytte av det?

Hva er HR for Hire?

"HR til leie" refererer til midlertidig eller prosjektbasert ansettelse av HR-eksperter. Dette kan være lederroller som CHRO, eller spesialistroller som Senior Business HR Partner. Konseptet tillater bedrifter å tilpasse sitt HR-team basert på aktuelle behov.

Når er HR for Hire relevant?

1. Endringsprosjekter

Bedrifter gjennomgår stadig forandringer, enten det er fusjoner, oppkjøp eller organisatoriske omstruktureringer. En interim HR-leder kan gi nødvendig styring og ekspertise i slike perioder.

2. Spesifikke HR-prosjekter

Dette kan være alt fra rekrutteringskampanjer, kompetanseutvikling, til implementering av nye HR-systemer.

3. Vikariater

Ved langvarig fravær, som for eksempel foreldrepermisjon, kan det være behov for en midlertidig erstatning.


Fordelene med HR for Hire

1. Kostnadseffektivitet

Unngå faste lønnskostnader ved kun å hente inn ekspertise når det er nødvendig.

2. Rask tilgang på kompetanse

Reduser tiden det tar å få nødvendig kompetanse på plass.3. Ekstern innsikt
En ekstern HR-ressurs kan bringe med seg nye perspektiver og beste praksis fra andre organisasjoner.

Hos Agile Interim forstår vi viktigheten av å ha riktig HR-kompetanse tilgjengelig når bedriften din trenger det. Med et bredt nettverk av HR-profesjonelle kan vi raskt matche din organisasjon med riktig kompetanse.

"HR for Hire" gir bedrifter en unik mulighet til å skalere og tilpasse sitt HR-team basert på aktuelle behov. Med riktig partner kan denne tilnærmingen være svært verdifull i en dynamisk forretningsverden.

Vil du høre mer om HR for Hire ta kontakt!

 

Interessert i styrerekruttering? les om vårt søsterselskap her

21. 09 23

Del

Kategorier