<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Trender 2023  - Interimledelse

← tilbake

Eksplosiv vekst for Interimledelse i 2023

2023 har vært et betydelig år for vekst innen interimledelse, og denne trenden har også blitt tydelig i Norge og vi i AGILE Interim kommer til å lande året med en vekst på rundt 240%. Flere og flere norske bedrifter ser nå mot interimledelse / management for hire for å møte sine ledelsesbehov. Og etterspørselen fra utenlandske eiere holder seg jevnt høyt.

Interessant nok ser vi også en voksende trend av yngre ledere, ned i 40-årene, som etablerer seg som interimledere. Dette markerer en viktig utvikling der interimledelse begynner å bli anerkjent som en selvstendig profesjon. Det reflekterer en bredere forståelse og aksept av interimledelse som en strategisk og fleksibel løsning på ledelsesutfordringer.

Trender 2023


1. Digital transformasjon

Digital transformasjon har blitt en integrert del av moderne forretningsstrategier, også i Norge. Interimledere og prosjektledere med digital ekspertise som har gjennomført slike endringer før, er sentrale i å hjelpe norske bedrifter gjennom denne overgangen. De bidrar med sin kompetanse til å implementere nye teknologier og digitaliseringsstrategier som holder virksomhetene konkurransedyktige. Mange av våre kunders forespørsler innen ledere eller prosjektledere, handler enten om bedrifter som skal implementere nye verktøy og ikke har nødvendig kompetanse eller kapasitet internt, eller de har et pågående prosjekt som har stoppet opp eller sporet av og trenger raskt hjelp til å få prosjektet gjennomført.


2. Krisehåndtering

Gitt de nylige økonomiske utfordringene og etter-pandemiske forhold, har krisehåndtering blitt en nøkkelferdighet for interimledere i Norge. Disse ledernes evne til å navigere bedrifter gjennom usikre tider med strategiske løsninger tilpasset lokale forhold, har blitt uunnværlig. Vi har mange interimledere med betydelig erfaring inne ulike former for krisehåndtering, det kan være alt fra omorganiseringer, fusjoner, nedbemanninger og hente kapital for å nevne noen.


3. Hvilke Interimroller er mest etterspurt?

Hvilke typer interimroller kan dere levere er et spørsmål vi ofte får. Vi leverer alle lederroller til alle bransjer og det er en økende trend i etterspørselen etter interimledere for et bredere spekter av lederroller, som strekker seg utover de tradisjonelle CFO- og senior business controller-rollene. Ja, vi har klart størst etterspørsel etter CFO-er og har mange CFO-er ute i interimoppdrag, men i løpet av året har vi levert på det meste på av C-level roller; Salgsdirektører, Logistikksjefer, Innkjøpssjefer, HR-direktører og IT-sjefer for å nevne noen. Så vi ser at interimledelse vokser fort og utvikler seg også i Norge og inkluderer nå en store bredde av lederroller , noe som viser interimledelsens voksende rekkevidde.


4. Lederstillinger som midlertidige roller

Lik det eller ikke. Mange bedrifter ser nå lederroller som mer midlertidige enn tidligere. Dette skyldes delvis hyppigere lederskifter, noe som fører til at flere bedrifter velger interimledere som en løsning, selv utenfor tradisjonelle krise- eller overgangsperioder. Dette passer godt for våre interimledere som foretrekker å komme inn med sin kompetanse, fikse eller implementere noe og gå videre til neste utfordring. Mange av de som velger interimledelse som profesjon har erfart at de i sin tidligere "permanente" karriere fort kunne kjede seg og se etter nye utfordringer så snart utfordringer var løst og det bare var "vanlig" drift.

Interimledelse - sentralt i dagens og fremtidens strategi


Med disse trendene i 2023 står interimledelse sentralt i dagens og fremtidens forretningsstrategier i Norge. Det er essensielt for bedrifter å forstå og utnytte mulighetene som interimledelse tilbyr, for å holde seg relevante og konkurransedyktige i et stadig skiftende og utfordrende forretningslandskap.

Vil du høre mer eller er din bedrift klar for å navigere i morgendagens utfordringer med en interimleder? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå deg med å finne den rette lederen for dine behov.

19. 12 23

Del

Kategorier