<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er interimledelse

← tilbake

Interimledelse, eller management for hire, vil si at en midlertidig leder går inn i bedriften og fungerer operativt fra dag én. 
Interimlederen ivaretar de daglige oppgavene og blir en del av ledergruppen.

Hvis din leder forsvinner raskt og uventet som følge av langtidssykemelding, omstilling, strategiske valg eller andre endringer, skaffer vi deg en ny leder i løpet av kort tid. 

Vår pool består av alle typer interimledere, slik at vi alltid finner en dyktig leder som tar ansvar for å utvikle din bedrift i riktig strategisk retning – så lenge du har behov for det. Våre kunder står typisk foran en omstilling, eierskifte, oppbygging av nye systemer, et større prosjekt eller trenger en interimleder med erfaring fra drift eller med spesielle faglige kvalifikasjoner.

Behov for lederkompetanse i en begrenset periode?

Et akutt behov for en interimleder kan oppstå av ulike grunner. Sykdom, permisjoner, omstilling, strategiske endringer eller andre typer av forandringer skjer hele tiden.

Agile Interim er spesialister på å finne ledere som kan tre inn i en lederrolle raskt for en definert periode. Noen ganger innebærer det at en leder skal erstattes, andre ganger kommer vedkommende tilbake. Det tar tid å erstatte en leder og finne rett person med riktig kompetanse. Kanskje vil du tenke deg om før du gjør valget. Agile Interim kan hjelpe deg med å finne en erfaren interimleder i perioden før den nye lederen er på plass. Vi har lang erfaring med rekruttering og søk etter ledere, og leverer en rask, kostnadseffektiv og kvalitetssikret prosess. 

Når trenger du en interimleder?

Permisjon eller sykefravær

Sykdom rammer også ledere. Langtidsfravær i form av sykdom eller permisjon kan kreve at lederen sier fra seg lederansvaret i en periode. En interimleder vil kunne steppe inn og overta ansvaret i en periode fram til personen vender tilbake til jobb. Med en slik ordning sørger man for at bedriftens daglige drift kan fortsette som før.

Omstilling

Dersom en bedrift står foran en omstilling, kan det være behov for en interimleder som har kompetanse til å ta ansvar for å gjennomføre prosessen, enten dette gjelder en strategisk endring, oppskalering eller nedskalering av bedriftens virksomhet. Å identifisere utfordringer og gjennomføre tiltak på veien mot nye mål er en spesiell kompetanse bedriften i mange tilfeller bare trenger for en periode.

Prosjektledelse

Når et prosjekt skal gjennomføres, kreves det ekstra ressurser i en periode. Da er det gjerne ikke behov for en fast ansettelse. I stedet trenger man en midlertidig prosjektleder som kan bistå med sin erfaring og kompetanse knyttet til det enkelte prosjekt. Da er interimledelse en god løsning.

Exit/salg av bedriften

Planlegger du å selge bedriften? Å klargjøre bedriften for salg, fusjon eller andre transaksjoner er noe annet enn daglig drift. Og god ledelse av prosessen kan utgjøre en stor forskjell både finansielt og for de ansatte. Da kan det være behov for en interimleder som har erfaring med å klargjøre et selskap for neste steg og kjenner til prosessen.

Slik bestiller du en interimleder:

Kvalitetssikret prosess:

 

Beskrivelse av oppdrag

Første steg i prosessen er at du sender oss en e-post eller tar direkte kontakt med en av våre rådgivere. Ved mottatt kunde-henvendelse avtaler vi sammen et oppstartsmøte med en av våre rådgivere. Som kunde beskriver du oppdraget og hva du trenger hjelp til. Sammen lager vi en beskrivelse av hvilken type leder vi skal se etter, en tidsplan for prosess og skriver en oppstartsavtale. Vi skreddersyr ethvert søk etter ditt behov.

Mange kunder spør flere selskaper om kandidater samtidig. Vi selger ikke CV-er, men leier ut ledere som går igjennom en screening og evaluering hos oss.

 

Utsiling og intervju av kandidater

Når vi søker etter interimledere, er kandidat-poolen viktig. Men vi søker også etter gode interimledere ute i markedet og hos våre søsterselskaper som jobber med faste stillinger.

Interimledelse er timing.

Interimledere med riktig kompetanse og personlig profil skal være ledige for deg akkurat når du trenger det. Vi presenterer deg for kvalifiserte og relevante kandidater veldig raskt. Dette krever at vi alltid jobber parallelt med våre kandidater og kunder. Vi har intervjuet og evaluert en rekke kandidater innenfor ulike fagfelt når kunden ringer.

Det gjennomføres intervjuprosess, referansesjekk og nødvendig bakgrunnssjekk før det besluttes hvem som går inn i rollen. 

 

Kontraktunderskrivelse og onboarding

Når den riktige kandidaten er valgt ut, signerer vi en kontrakt med oppdragsgiver og kandidat. Våre rådgivere hjelper til med onboarding av interimlederen og sørger for kontinuerlig oppfølging av kandidaten gjennom oppdraget. Alle parter skal føle seg ivaretatt i prosessen. 

Lurer du som kunde på noe underveis, er våre rådgivere tilgjengelig for en prat. De støtter deg som kunden og er tilgjengelig for spørsmål fra interimleder underveis.   

Hva hvis det likevel viser seg at interimlederen ikke fungerer i oppdraget?

Da finner vi en ny til deg uten kostnad. Det er en del av vår garantiordning. 

 

Kontakt oss gjerne her for et uforpliktende tilbud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 04 22

Del

Kategorier