<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

← tilbake

Vi har en betydelig kandidatpool

Vår kandidatpool består av flere hundre erfarne interimledere, som er klare for nye oppdrag. I løpet av kort tid kan vi hjelpe deg med dine lederutfordringer.

Med betydelig ledererfaring

Våre interimledere er toppledere, operative ledere,  prosjektledere, endringsagenter og ledere med spesielle faglige kvalifikasjoner. De er erfarne interimledere og vant til å være operativ og skape verdi fra dag en.

Vi har alltid tilgjengelig følgende roller:

 • CEO
 • CFO
 • COO
 • Prosjektledere
 • CHRO 
 • Supply Chain
 • CMO
 • Salgsdirektør
 • CTO
 • CIO

Interimledere er fleksible, hardt arbeidende og  vant til å levere på bedriftens behov. Våre interimledere skal tilføre varig kompetanse og bidra til positive resultater i selskapene de jobber i. De er operative fra første dag og trer på kort varsel tre inn i en stilling og kommer raskt i gang uten en lang opplæringsperiode - fordi de har solid erfaring fra tilsvarende stillinger eller oppdrag.

 

Om Agile Interim

 • Solid faglig bakgrunn og operativ erfaring fra toppledelse i store konsern
 • Profesjonelle og uformelle
 • Tett på kandidat og kunde – en partner som bryr seg - vil leverer kvalitet
 • Spesialister på utleie av ledere og midlertidig ledelse
 • Din rådgiver på humankapital når du trenger det mest
 • Stort nettverk og solid pool med kandidater
 • Vårt «Agile Interim Network» gjør at interimledere foretrekker å jobbe igjennom oss
 • Agile Interim er en del av Adolfsengruppens toppledersatsing, som leverer humankapitaltjenester innenfor executive search, management assessment, interimledelse, lederutvikling og styrerekruttering.
 • Vårt søsterselskap InterSearch Norway kan hjelpe deg med rekruttering av ledere til faste stillinger.
 • Interimleder, management for hire, ledervikar og midlertidig leder leveres fra Agile Interim.Interimledelse

 

 

21. 04 22