<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er interimledelse?

← tilbake

Interimledelse, eller management for hire, går ut på at en virksomhet leier en erfaren og kompetent leder i en tidsbegrenset periode. 

Rask tilgang ved akutt behov

Ved å leie inn en interimleder gjennom Agile Interim får du raskt tilgang til riktig lederkompetanse. Behovet for en erfaren leder som kan tre til på kort varsel kan oppstå plutselig, for eksempel dersom et selskap går igjennom en omstillingsprosess eller det oppstår en krise. Men også dersom bedriften kun har et kortvarig behov for en leder, for eksempel i forbindelse med et prosjekt, planlagt permisjon eller ved en langtidssykemelding.

Mann med mobil_blog visual_new

Ettersom behovet for en midlertidig leder kan være akutt, er det ofte et raskere og bedre alternativ å benytte en interimleder enn å foreta en lange rekrutteringsprosess som forsinker oppstarten for den midlertidige lederen. Ved bruk av et selskap som tilbyr utleie av interimledere, kan hjelpe deg å få på plass en erfaren og dyktig interimleder innen bare to uker.

Operativ fra dag én!

En interimleder kan tre inn i bedriftens ledergruppe umiddelbart. I praksis er en interimleder en ledervikar, som ivaretar de daglige oppgavene og fungerer operativt fra dag én. Dersom interimlederen har ansvar for et prosjekt, går vedkommende inn i prosjektlederrollen med en rapportering til en linje- eller stabsfunksjon. I motsetning til en innleid konsulent som konsentrerer seg om analyse og rådgivning, har interimlederen linjeansvar og fokus på operativt drift, verdiskapning og implementering.

Skreddersydde oppdrag

Lengden på et interimoppdrag vil variere ut ifra ditt behov. Som oftest varer et oppdrag mellom seks til tolv måneder, men den kan være både kortere og lengre. Den avtalte perioden kan også forkortes eller forlenges underveis i interimperioden dersom dette trengs. Leier man en interimleder hos oss har man dermed stor fleksibilitet til å skreddersy oppdraget slik man selv ønsker.

Riktig lederkompetanse 

Som interimleder-selskap har vi en betydelig database med kandidater som kan tre inn i lederroller på kort varsel. Databasen vår består av alle typer interimledere med en bred variasjon i bakgrunn og spesialkompetanse. Vi sikrer at det alltid er dyktige CEO, CFO-er, salgsdirektører og HR ledere med omstillingskompetanse, samt innkjøpsledere tilgjengelig hos oss, men det er også mange andre roller.

Felles for lederne i poolen er at de har erfaring som ledere og kan vise til dokumenterte resultater. Det må man ha for å kunne tre inn i en rolle på veldig kort varsel og orientere seg i en ny bedrift og til nye kollegaer. De er også vant til å jobbe hardt og målrettet etter et mandat og levere på bedriftens behov. Det er en viktig drivkraft hos denne type ledere. Om du skal utvikle din bedrift i riktig strategisk retning og trenger ekstra ressurser til det, eller du står foran et større prosjekt, kan du og skal du være helt trygg på at vi finner den riktige interimlederen for akkurat ditt behov.

Vi skal kun ha interimledere som bidrar til positive resultater og som tilfører varig kompetanse til selskapene de jobber i.

 

14. 04 21

Del

Kategorier