<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Når lønner det seg å benytte interimledelse?

← tilbake

Interimledelse - innleie av en leder for en midlertidig periode, blir stadig vanligere i Norge og resten av Europa. Mange tenker at interimledelse fører til at det blir færre faste jobber. Vår erfaring er derimot at en interimleder ikke erstatter en fast stilling, men kommer i tillegg til. Det er med andre ord få argumenter mot interimledelse. Men når lønner det seg å leie inn en interimleder?


Når lønner det seg å benytte interimledelse_

Når lønner det seg å leie inn en interimleder?

Det er mange gode eksempler på at interimledelse gir god lønnsomhet for bedrifter. Ettersom slike ledere kommer inn med en unik kompetanse, kan de ofte få på plass mye på kort tid.  Her er fem eksempler på ulike type lederstillinger der det kan lønne seg å bruke en interimleder:

 1. Venteleder – Når man venter på at en leder skal komme på plass.
  Det kan ofte ta et halvt år fra en rekrutteringsprosess starter til en ny leder er på plass. Ledelse er viktig for å opprettholde momentum og leveransekapasitet i et team. De sørger for at ting blir gjort, og tar ansvar for hvilke leveranser som skal prioriteres. Perioder uten ledelse blir ofte veldig ineffektive for en bedrift. Det samme gjelder dersom man venter på en beslutning, og trenger en leder før man vet hva man endelig trenger.


 2. Ryddeleder – Når man skal rydde opp i avtaler og systemer
  En ryddelder er en interimleder som kommer inn for en periode og reforhandler kontrakter og etablerer forbedringer i rutiner og systemer på innkjøpssiden. En slik leder kan bidra til å kostnadsbesparelser lenge etter at han eller hun har sluttet. Når det strategisk innkjøps-arbeidet er gjort, vil mange bedrifter være i stand til å ivareta ansvaret for avtalene med de interne ressursene de har, og trenger ikke ha en kostbar forhandler i stabene på full tid.

  Akkurat nå er vi inne i en periode med kraftig økning i prisen på en del råvarer, og da kan det være veldig lønnsomt å gjøre innkjøpene raskt. Det vil noen steder medføre en overbelastning på innkjøperne i en periode.

  Den samme ryddejobben kan gjøres på andre felt, som f.eks. IT, og ha samme effekt.


  CTA_kunde_100x320_web_2_new


 3. Omstillingsleder - Når man ønsker at omstillingsprosessen skal gå raskt og smertefritt.
  Når en bedrift går gjennom en omstillingsprosess er det et mål om at selskapet på kortest mulig tid får nedskalert eller endret organisasjonen til det som er optimal størrelse. De fleste ledere er eksperter på det bedriften leverer, og har ikke kompetanse på å omstille en bedrift så smertefritt som mulig. Da kan en interimleder være et godt alternativ. Det kan også være en fordel at den som har vært med på omstillingen ikke har ansvar for bedriften etterpå. På denne måten kan man unngå konflikt mellom beslutningstakeren og de ansatte i det videre arbeidet.


 4. Byggeleder - Når et nytt område skal bygges opp.
  Det går mye raskere å få på plass et nytt forretningsområde eller ny tjeneste når man har en leder med erfaring fra lignende prosesser. En midlertidig leder med spisskompetanse innen forretningsutvikling vet hvordan man etablerer et nytt segment raskt. Dermed unngår man at prosjektet blir ledet av noen som bruker lang tid på å lete seg frem til de riktige avgjørelsene. Når området er oppe og står, kan det være enkelt for en annen enhet å drive det videre.


 5. Meklingsleder – Når en konflikt oppstår.
  Konflikter og uoverensstemmelser kan oppstå i enhver bedrift. Enten det gjelder uenigheter om veien selskapet skal ta videre, eller det har oppstått personlige rifter mellom de ansatte, kan det være lurt å få en utenforstående til å løse opp i problemet. En interimleder vil ikke ha noen personlige kjennskap til de involverte og kan dermed rydde opp i konflikten på en nøytral og rettferdig måte.
02. 11 21

Del

Kategorier