<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

← tilbake

Interimledelse, management for hire, ledervikar. Det å bruke en interimleder er svært utbredt i Europa og blir nå stadig mer vanlig i Norge. Men hva er interimledelse? Det å bruke en interimleder går ut på at en virksomhet leier en svært erfaren og kompetent leder i en tidsbegrenset periode. 

Rask tilgang ved akutt behov for en leder - Interim search

Ved å leie inn en interimleder gjennom Agile Interim får du raskt tilgang til riktig og erfaren lederkompetanse. Behovet for en erfaren interimleder som kan tre til på kort varsel kan oppstå plutselig, for eksempel dersom et selskap går igjennom en omstillingsprosess eller det oppstår en krise. Dersom bedriften kun har et kortvarig behov for en leder, for eksempel i forbindelse med et prosjekt, planlagt permisjon, langtidssykemelding eller en ansettelsesprosess som trekker ut i tid er interimledelse også en god og fleksibel løsning.

Mann med mobil_blog visual_new

Ettersom behovet for en midlertidig leder kan være akutt, er det ofte et raskere og bedre alternativ å benytte en interimleder enn å foreta en lange rekrutteringsprosess som forsinker oppstarten for den midlertidige lederen. Ved bruk av et selskap som tilbyr utleie av interimledere, kan vi hjelpe deg å få på plass en erfaren og dyktig interimleder innen 48 timer. Vi kan hjelpe deg så raskt fordi vi  snakker med interimledere hver dag, har god oversikt over kandidatene og en stor base med erfarne interimledere. I tillegg bruker vi AI i effektive executive search metoder i vår søken etter gode og erfarne interimledere.

Operativ fra dag én!

En interimleder kan tre inn i bedriftens ledergruppe umiddelbart. Våre interimledere leverer verdi fra dag en. I praksis er en interimleder en ledervikar, som ivaretar de daglige oppgavene og fungerer operativt fra dag én. Dersom interimlederen har ansvar for et prosjekt, går vedkommende inn i prosjektlederrollen med en rapportering til en linje- eller stabsfunksjon. I motsetning til en innleid konsulent som konsentrerer seg om analyse og rådgivning, har interimlederen linjeansvar og fokus på operativt drift, verdiskapning og implementering.

 

Skreddersydde oppdrag

Lengden på et interimoppdrag vil variere ut ifra ditt behov. Som oftest varer et oppdrag mellom seks til tolv måneder, men den kan være både kortere og lengre. Den avtalte perioden kan også forkortes eller forlenges underveis i interimperioden dersom dette trengs. Leier man en interimleder hos oss har man dermed stor fleksibilitet til å skreddersy oppdraget slik man selv ønsker.

Riktig lederkompetanse 

Som et av Norges ledende interimleder-selskap har vi en betydelig database med kandidater som kan tre inn i lederroller på kort varsel. Databasen vår består av alle typer interimledere, med en bred variasjon i bakgrunn og spesialkompetanse. Vi sikrer at det alltid er dyktige CEO, CFO, CHRO, CIO, CTO og salgsdirektører med omstillingskompetanse, samt innkjøpsledere tilgjengelig hos oss, men det er også mange andre roller. Ved hjelp av vår interim search metodikk leverer vi den kompetansen du trenger.

Felles for lederne i poolen er at de har erfaring som ledere og kan vise til dokumenterte resultater. Det må man ha for å kunne tre inn i en rolle på veldig kort varsel og orientere seg i en ny bedrift og til nye kollegaer. De er også vant til å jobbe hardt og målrettet etter et mandat og levere på bedriftens behov. Det er en viktig drivkraft hos denne type ledere. Om du skal utvikle din bedrift i riktig strategisk retning og trenger ekstra ressurser til det, eller du står foran et større prosjekt, kan du og skal du være helt trygg på at vi finner den riktige interimlederen for akkurat ditt behov.

Vi har interimledere som bidrar til positive resultater og som tilfører varig kompetanse til selskapene de jobber i.

 

09. 08 22