<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lederintervjuet med Anita Tunold

← tilbake

Ledelse er vår «mission» og vår viktigste oppgave er å formidle ledere til virksomheter som har behov for å få en leder på plass raskt!

Når vi snakker med Toppledere om det å være leder får vi mange interessante svar og vinklinger – det er spennende. Vi tror det er spennende for flere og bestemte oss for å kontakte et utvalg toppledere, stille noen spørsmål om det og være ledere og lage noen korte blogginnlegg som vi vil publisere. VI håper det kan være til nytte og inspirasjon for våre følgere.

ANITA TUNOLD, Administrerende Direktør i Aleris

Jeg har ikke jaktet posisjon, men for meg har valget om å bli leder mer handlet om få til ting sammen med andre og å drive endring, der det trengs, sier Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris, Norges største private helseforetak. -Så har jeg vært heldig og fått muligheter som jeg har grepet. Da jeg fikk tilbud om lederjobben i Aleris, konsulterte jeg døtrene mine som var krystallklare: «Selvfølgelig skal du takke ja! Hva slags forbilde skal du være for oss ellers?»

På spørsmål om hva som er viktig for henne som leder kom svarene raskt: -Det å være åpen og ærlig, skape tillit og kommunisere tydelig, kommer høyt på listen. Jeg er også opptatt av å gi ros og feire det vi får til, samtidig som det viktig å sette mål om kontinuerlig forbedring og tørre å sette ord på hva vi kan bli bedre på. Det er omsorg også i tydelighet, og ingen lurer på hva jeg mener, smiler Anita og påpeker: -Gode meningsutvekslinger er avgjørende i forbedringsarbeid, og derfor er jeg så glad for at medarbeiderundersøkelsene viser at Aleris-medarbeiderne føler trygghet til å si det de mener og til å snakke ut om feil. Det er også viktig for pasientsikkerheten.

Det Anita trekker fram som viktig lærdom etter mange år som leder er «vær deg selv», «vær nysgjerrig på folk, fag og andres perspektiver» og «tørr å sette hårete mål». Til slutt snakket vi om det å være leder har endret seg etter pandemien, og for Anita har det absolutt endret seg noen områder: -Men viktigst er kanskje det som ikke endret seg - og som er et lederansvar og har med bedriftens eksistens å gjøre er - vi skaper ikke prestasjonsfremmende bedriftskultur og resultater ved bare å være på hjemmekontor!

Takk til Anita for at du delte fra din erfaring som leder!

Vil du vite mer om interimledelse? Book gjerne en prat med oss

19. 04 23

Del

Kategorier