<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Når bør du bruke en interimleder? Her er seks typiske situasjoner.

← tilbake

 

 

Trenger du en leder raskt? Det er mange ulike årsaker til at bedrifter velger å benytte seg av en interimleder. 

Våre interimledere er erfarne ledere med solid kompetanse. Våre interimledere kan tre inn og være operative i løpet av kort tid. Under er seks eksempler på typiske situasjoner hvor det er vanlig å bruke interimleder.

 

Salg/exit av en bedrift
•En bedrift skal selges. Dagens leder har ikke kompetanse til å kjøre denne prosessen.
•En midlertidig leder blir satt til å lede prosessen mot et salg eller transaksjon

Behov for fagkompetanse i en periode
•Bedriften trenger fagkompetanse i en periode for å få noe på plass.
Eks. i innkjøp, hvor det er betydelige beløp å spare på å gjennomgå eksisterende innkjøpsavtaler og kontrakter med underleverandører

Nystartet bedrift med behov for ressurser raskt
•Bedriften skal etablere seg og trenger å komme raskt i gang. Typisk er dette et behov for startups som ofte benytter seg av en interimleder for å komme raskt i gang.

Bedriften skal bygge opp et nytt område
•Bedriften skal bygge opp en ny avdeling. Ingen internt som har erfaring eller kapasitet til å gjøre en slik jobb
•Det blir satt inn en midlertid leder som kan gjøre det.
•Når enheten er bygget opp, overtar en fast ansatt i bedriften daglig ledelse og drift av avdelingen.

Sykdom og permisjoner
•En leder går i permisjon/langtidssyk på ubestemt tid
•Bedriften tar inn en interimleder for å erstatte vedkommende mens hen er borte

Trenger du en interimleder, ledervikar, management for hire? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale

13. 04 22

Del

Kategorier