<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Velkommen til Agile Interim!

← tilbake

Otiga Interim skifter navn til Agile Interim. Vi er stolte av å bli en del av del av den nye toppledersatsingen til Adolfsengroup, en reise som så vidt har begynt. Satsingen består av tre fokusområder så langt, executive search interimledelse og styrerekruttering. Vi skal fortsatt levere interimledere til privat og offentlig sektor, dyktige ledere som er inne i ulike selskaper i en begrenset periode og bidrar til økt verdiskapning og langvarig innsikt.

Screenshot 2021-11-26 at 10.31.59

Og hvorfor Agile?

Agile betyr smidig. Det beskriver en interimleder godt, og det beskriver kundene våre godt også.

Jeg har benyttet anledningen til å sette meg inn i hva Agil egentlig betyr. Ifølge NHHs lederpodkast betyr agil en smidig måte å jobbe på. Men, har noen lyst til å fremstå som lite smidige? Vel, la oss høre mer. Agil er en måte å jobbe på som i større grad ser endringer som en mulighet enn som en trussel.

I et tradisjonelt organisert prosjekt er alt som utfordrer planen en trussel. Suksess blir målt på bakgrunn av om man følger planen. Med en «smidig» måte å jobbe på er ikke planen det viktige, men utfallet, hvilke forretningsresultater arbeidet gir. Det er det som definerer suksess.

Det er akkurat i denne type situasjoner vi trenger interimledere, når den langsiktige planen med fast ansettelse ikke fungerer. Fødsler og pappapermisjoner, raske og uventede endringer i etterspørselen, behov for å ha noen til å drive selskapet mens du venter på den som skal ta over, sykdom, omstilling eller mye annet kan skje. Det er da det gjelder å være agil, å få på plass en midlertidig leder, som er forberedt og trent på å ta en annens plass og jobbe videre med de forretningsmessige resultatene i en periode, så ditt selskap ikke mister fart, momentum, motivasjon og driv.

I agile team benyttes en rekke agile metodikker med navn fra IT verden, som scrum, extreme programming, canvan og safe. Standups og backlogs gjør bidrar til å gjøre teamet endringsdyktig, fleksibelt og løsningsorientert. Harvard Business Review hevder at Agile team er mer enn et buzzword, det et kraftfullt forretningsmessig verktøy som er kommet for å bli. Fordi det skaper kreative, fleksible, innovative og resultatorienterte team. Fleksible og kreative team krever fleksible og kreative mennesker.

Derfor har vi valgt å hete agile. Fordi våre interimledere er fleksible, endringsdyktige og løsningsorienterte, snur seg fort rundt, setter seg raskt inni nye områder og etablerer like raskt gode relasjoner til kollegaer. Og de hjelper deg å få til endringer fortere og med mer kraft, for de er der når du trenger dem. Det er egentlig bare derfor.

Velkommen!

 

23. 11 21

Del

Kategorier