<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Godt lederskap starter med gode spørsmål

← tilbake

Ideen om at det er toppsjefen som vet best passer dårlig i dagens digitale arbeidsliv hvor enkeltindividenes spisskompetanse er avgjørende. Ledere som tror de sitter med alle svarene risikerer å gå glipp av medarbeidernes innsikt, noe som kan skape mistillit mellom ledelsen og de ansatte.

Godt lederskap_blog post visual

Gode spørsmål skaper tillit

I stedet for fremstille seg selv som selskapets orakel, vil ledere få mer ut av å stille sine ansatte spørsmål. De bør vise at de faktisk ikke har alle svarene og at de trenger hjelp fra sine kollegaer til å finne løsninger. Mange ledere er kanskje skeptisk til en slik tilnærming: «Vil det ikke se ut som man ikke vet hva man driver med?», kan man spørre seg. Sike bekymringer er grunnløse. Stiller du spørsmål og viser at du trenger hjelp fra dine medarbeidere, vil man fremtre som ydmyk. Man viser at man stoler på sine ansatte og at man anser de som viktige ressurser. De aller fleste medarbeidere vil sette stor pris på at lederen er interessert i hvordan de tenker og vil oppleve spørsmålene som motiverende. Denne adferden skaper en gjensidig tillit mellom ledelsen og de ansatte, noe som er selve nøkkelen til å skape gode relasjoner på arbeidsplassen. Med et åpent og tillitsfullt fellesskap har man en etablert selskaps-kultur der de ansatte spiller på hverandres unike styrker og ideer.

Dette gir en grobunn for å utveksle ideer og innovative løsninger innad i organisasjonen.

Still gode og åpne spørsmål

Det hjelper derimot ikke å stille spørsmål for spørsmålenes skyld. For å skape et arbeidsmiljø der de ansatte kan spille på hverandres unike kompetanse må du stille de riktige spørsmålene. Ladede og ledende spørsmål som «kan du styre tiden din mer effektivt?», eller «du er vel ikke fornøyd med disse resultatene?», er lite fruktbart. Innsiktsfulle svar får man ved å stille åpne spørsmål. Dette er spørsmål som inviterer de ansatte til å by på seg selv og til utforske nye, kreative muligheter som selskapet ennå ikke har identifisert. Eksempler på slike spørsmål kan være: «Hvilke endringer kan vi gjøre som kan lede til enda bedre resultater?», eller «ser du behov hos kunden som kan danne grunnlaget for ny virksomhet?». Dette er spørsmål som viser at du som leder har fokus på nye muligheter fremfor eksisterende aktiviteter. En sjef som stiller ansatte slike spørsmål, fremstår dermed ikke som uvitende eller usikker, men heller målrettet, ambisiøs og nysgjerrig. Samtidig viser lederen da at hun stoler på sine ansatte og at man ønsker å utvikle selskapet videre sammen med dem.

Spørsmål skaper en læringskultur

Som en aktivt spørrende leder legger du grunnlaget for en unik læringskultur ved å vise at det er naturlig å ikke kunne alt. Med en åpen dialog innad i organisasjonen øker du også sannsynligheten for å oppdage utfordringer i systemet og lettere få bukt med disse. En leder er alltid et eksempel for sine ansatte, og din adferd påvirker dine medarbeidere. Ved å stille spørsmål oppfordrer du ikke bare til å få hjelp når du trenger det, men også til å stille kritiske spørsmål. Slike spørsmål kan inspirere de ansette de til å reflektere over jobben de gjør og hvordan de arbeider. I selskaper med en god læringskultur tar alle ansatte ansvar og streber mot å konstant vurdere de mest fornuftige løsningene. Det er slike arbeidskulturer vi trenger fremover. Forskning viser nemlig at det bedriftene som kontinuerlig tilegner seg ny kunnskap som er mest sikret for fremtiden.

Med åpne spørsmål som verktøy kan du som leder skape et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og en felles forpliktelse til bedriftens målsetninger og ambisjoner. Det finnes vel ikke noe bedre utgangspunkt for verdiskapning?

Godt lederskap starter med andre ord med gode spørsmål.

Lykke til!

 

15. 02 21

Del

Kategorier