<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Interimledelse: En effektiv løsning for midlertidige ledelsesbehov

← tilbake

Interimledelse, også kjent som midlertidig ledelse eller management for hire, er en effektiv løsning når bedrifter står overfor utfordringer som krever rask og kompetent ledelse. Dette kan omfatte situasjoner som lederrotasjoner, sterk vekst, prosjekter, endringer og transformasjoner, påvente av rekrutteringsprosess, sykdom, permisjoner eller andre omstendigheter der en fast ansatt leder ikke er tilgjengelig. Interimledelse gir bedrifter muligheten til å ansette en leder på midlertidig basis for å lede bedriften gjennom en overgangsperiode. Hvor lenge et interimoppdrag varer avhenger av din bedrifts behov, men vanligvis varer et interimoppdrag i 6 – 9 måneder, noen ganger kan det vare i flere år. Du bestemmer selv hvor lenge du vil ha en interimleder. Vi tilpasser oss din bedrifts behov.

En ledelseskonsulent med bred erfaring og kunnskap kan bringe inn nødvendige ferdigheter og perspektiver for å hjelpe bedriften gjennom en krise eller for å håndtere utfordrende situasjoner. Interimledere er spesialister på å tilpasse seg nye miljøer og å raskt identifisere og løse utfordringer. En interimleder kan ofte være mer objektive enn fast ansatte ledere, noe som gir dem muligheten til å ta beslutninger basert på kunnskap og erfaring, fremfor personlige bånd og forhold. Interimledere har stor gjennomføringskraft og kan få gjennomført de tiltak din bedrift trenger, raskt.

 

Hva kan en interimleder bidra med?

Interimledelse er også en nyttig løsning når bedrifter ønsker å evaluere sine ledelsesstrukturer eller gjennomføre endringer eller strategier. En interimleder kan være med på å identifisere forbedringsområder, vurdere organisasjonsstrukturer og hjelpe med å utarbeide strategier og planer for å nå bedriftens mål og for å oppnå fremtidig suksess. Bedrifter kan også benytte seg av interimledelse for å teste lederkandidater før de ansettes på permanent basis, selv om dette ikke er den mest vanlige bruken av interim i Norge. En interimleder i Norge har vanligvis interim som profesjon og trives med å bidra med sin kompetanse i ulike bedrifter. De fleste ønsker derfor ikke fast ansettelse.

 

Hvordan få mest mulig ut av interimledelse

For å få mest mulig ut av interimledelse, er det viktig å ansette en leder med relevant erfaring og kunnskap om bransjen eller problemstillingen din bedrift står overfor. Dette vil bidra til å sikre at interimlederen har den nødvendige kompetansen for å løse utfordringene og nå målene som er satt. En interimleder skal skape verdi fra dag 1. Det er derfor også viktig at interimlederen får et tydelig mandat og at det kommuniseres til de ansatte hvorfor man benytter interimledelse, hva som skal gjøres og hvilket mål man har med å leie inn en interimleder.

Interimledelse gir bedrifter muligheten til å ansette en leder på midlertidig basis når de står overfor utfordringer som krever rask og kompetent ledelse. Ledelsekonsulenter med bred erfaring og kunnskap kan bringe inn nødvendige ferdigheter og perspektiver for å hjelpe bedriften gjennom en krise eller for å håndtere utfordrende situasjoner.

 

Rask vekst

Når en bedrift går gjennom en periode med rask vekst, kan det være en rekke utfordringer som oppstår. Ofte står ledelsesteamet overfor en overveldende mengde oppgaver, og kan ha problemer med å håndtere alle de nye kravene som veksten medfører. Interimledelse kan være nyttig i slike situasjoner ved å tilby en erfaren leder som kan bidra med å løse problemer og lede bedriften videre. Det kan være så enkelt at man trenger å opprette en ny avdeling, raskt, da kan interimledelse være løsningen.

Interimledere har ofte bred erfaring fra forskjellige bransjer og situasjoner, og kan tilby en objektiv tilnærming til ledelsesutfordringer. De kan hjelpe bedriften med å utvikle en strategi for å håndtere vekst, identifisere og løse utfordringer som oppstår, og sørge for at den nødvendige infrastrukturen og systemene er på plass for å støtte videre vekst. Videre kan interimledelse også bidra med å styrke intern kommunikasjon og samarbeid, og øke effektiviteten ved å implementere nye prosesser og verktøy.

Interimledelse gir bedriften mulighet til å få en profesjonell leder på plass for en midlertidig periode, uten å måtte forplikte seg til en fast ansettelse. Dette kan være en kostnadseffektiv løsning for bedrifter som ønsker å fokusere på vekst, men samtidig trenger ekstra støtte med ledelse. Alt i alt, kan interimledelse være en nyttig løsning for bedrifter som er i rask vekst, ved å tilby en erfaren leder som kan hjelpe med å håndtere utfordringer, styrke intern kommunikasjon og samarbeid, og sikre at bedriften har den nødvendige infrastrukturen og systemene på plass for videre vekst.

 

Rekrutteringsprosesser som trekker ut i tid

Rekrutteringsprosesser har en tendens til å trekke ut i tid. Det kan ta både 9 og 12 måneder før den nye lederen er på plass, dette skyldes at det tar tid å kartlegge relevante kandidater. Når lederkandidater er kartlagt og kommet i dialog med, skal de gjerne testes og intervjues flere ganger. Når man endelig har valgt kandidat har gjerne en leder 6 måneders oppsigelsestid. I denne perioden er det viktig å ikke tape moment.

Ettersom det kan være en utfordring å rekruttere en ny leder, spesielt hvis man leter etter en toppleder som har lang oppsigelsestid eller en leder med spesifikke ferdigheter og erfaring, kan det i påvente av å finne den rette kandidaten, være en smart løsning for bedrifter å benytte interimledelse.

Interimledelse tilbyr bedriften en erfaren leder som kan lede bedriften videre mens man leter etter en ny fast leder. Interimlederen kan bidra med å håndtere daglige oppgaver, lede beslutningstagning og sikre at bedriften fortsetter å drive effektivt mens man leter etter en fast leder.

Videre kan interimledelse også bidra med å styrke bedriftens posisjon under overgangsperioden. Interimledere har ofte bred erfaring og kunnskap om ledelse og kan tilby en objektiv tilnærming til beslutningstagning og løsning av utfordringer. De kan hjelpe bedriften med å forbedre interne prosesser, øke effektiviteten og sikre at bedriften er klar for å ta imot en ny leder når den rette kandidaten er funnet.

Alt i alt, kan interimledelse være en kostnadseffektiv og smart løsning for bedrifter i påvente av å rekruttere en ny leder. Interimledelse kan bidra med å sikre at bedriften fortsetter å drive effektivt og utvikle seg, mens man leter etter den rette kandidaten.

 

Vil du vite mer om hvordan Interimledelse fungerer i Norge og hvordan vi kan hjelpe deg, da tar vi gjerne en uforpliktende prat.

Interimledelse

04. 02 23

Del

Kategorier